Dom za starije i nemoćne osobe Ivanić-Grad

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Socijalna zaštita and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.