Dom za starije i nemoćne osobe Villa Aurelia, Krk

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Javne ustanove, Socijalna zaštita and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Subjekt je ugašen 2007. godine.

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.