Fidelta

Trgovačka društva i tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za istraživanje i razvoj

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.