Poštovani, Sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama koji je u Fondu za naknadu oduzete imovine zaprimljen dana 19. listopada 2016. godine, a...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?