Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Agencije, zavodi, fondovi, centri i druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima, Socijalna zaštita and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.