FOR, Hvar

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Promet i komunikacije and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u prometu.

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.