Geopodravina, Koprivnica

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za koordinaciju provedbe programa uporabe geotermalne energije na lokaciji Kutnjak - Lunjkovec

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Geopodravina, Koprivnica koristeći ovu stranicu.