Gradski prijevoz putnika, Osijek

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Promet i komunikacije

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjev
  Poštovana,   Zaprimili smo Vaš zahtjev, te Vas želim obavjestiti da je u tijeku izrada pročišćenog teksta našeg Pravilnika o unutarnjoj organi...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?