Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Agencije, zavodi, fondovi, centri i druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima, Zaštita okoliša i održivi razvoj and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao HAOP

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

10 zahtjeva
Podaci o zapošljavanju
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb je odgovorio podnositelju Mladen Petrović dana .
Uspješan.
Poštovani gospodine Petrović, Vezano uz upit koji ste postavili Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, dostavljam Vam tražene podatke. Na temelju pr...
KLASA: 032-03/18-03/03 URBROJ: 427-25-1-18-13   Poštovani, slijedom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama u privitku Vam dostavljam traženo...
Poštovani, Proslijeđujemo odgovor na zahtjev za pristup informacijama, koji smo udruzi BIOM direktno poslali, s obzirom da smo samo na taj način i...
KLASA: 032-03/18-03/03 URBROJ: 427-09-1-18-4   Datum: 23. siječnja 2018.     Poštovani,   slijedom Vašeg zahtjeva za pristup informacij...
Ur. broj: 427-30-10-17-1077/20 Datum: 5. rujna 2017. Poštovani, slijedom Vašeg Zahtjeva za pristup informacijama, zaprimljenog u Hrvatskoj agenciji...
Ur. broj: 427-30-10-17-261/20 Datum: 27. veljače 2017.   Poštovani gospodine Mikulić,   slijedom Vašeg zahtjeva za informacijama putem platfo...
Ur. broj: 427-30-10-16-509/20 Datum: 20.05.2016.   Poštovani gospodine Tadis,   Vezano uz Zahtjev prema Zakonu o pravu na pristup informacija...
Danas je zaprimljeno rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se odbija zalba radi "sutnje uprave" kao neosnovana. Povjerenik u bitnome navodi da...
Poštovani gospodine Petrović, Hrvatska agencija za okoliša i prirodu nije tijelo javne vlasti koje je je izradilo spomenuti katastar i stoga ne rasp...
Poštovani, kolege su dale link na set podataka za slučaj da vas interesiraju dodatne informacije koje postoje.   Što se tiče Baze o fizikalnim p...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje