Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Ostale pravne i fizičke osobe s prenesenim javnim ovlastima and Gospodarstvo, također poznato kao HKOIG

2 zahtjeva
Za: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Zagreb Poštovani, Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu...
HKOIG newsletter
Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Zagreb je odgovorio podnositelju David Tadis dana .
Uspješan.
Poštovani, dana 10.5.2016. godine Tajništvo Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije zaprimilo je upit kojim tražite dostavu podataka vezano u...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?