Poštovani, Prosljeđujemo Vam potonji zahtjev za pravo na pristup informacijama na nadležno postupanje, obzirom Hrvatska gospodarska komora ne posjeduj...
Poštovana, U privitku dostavljamo Pravilnik o radu Hrvatske gospodarske komore. Ne postoji Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u HGK. S poštova...
Pitanje članarine HGK
Hrvatska gospodarska komora, Zagreb je odgovorio podnositelju Smiljan Pilipović dana .
Kašnjenja
Poštovani, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, temeljem Vaših upita dostavljamo Vam sljedeće informacije: a) Sastav Skupštine uređen je...
Poštovani, Izvješćujemo vas kako smo zahtjev ustupili na daljnje postupanje Ministarstvu zaštite okoliša budući ne posjedujemo informaciju. S poštovanj...
Isplaćene plaće djelatnika HGK
Hrvatska gospodarska komora, Zagreb je odgovorio podnositelju Marin Bašić dana .
Odbijen.
Poštovani, U privitku se nalazi Rješenje. S poštovanjem, Snježana Poje Službenik za informiranje Hrvatska gospodarska komora
Postanskim putem zaprimljeno je rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se odbija zalba. Klasa UP/II-008-07/17-01/845 Urbroj 401-01/16-17-01 Zag...
Poštovani, U privitku dostavljamo odgovor na zahtjev o pravu na pristup informacijama. S poštovanjem, Snježana Poje Službenik za informiranje
Popis likvidiranih tvrtki
Hrvatska gospodarska komora, Zagreb je odgovorio podnositelju Jelena Prtorić dana .
Odbijen.
Poštovana gđo Prtorić Nastavno na Vaše niže navedene zahtjeve za pristup informacijama u privitku Vam dostavljamo obavijesti. Ljubazno Vas molim potv...
Popis tvrtki nad kojima je otvoren stečajni postupak
Hrvatska gospodarska komora, Zagreb je odgovorio podnositelju Jelena Prtorić dana .
Ne posjedujemo informacije.
Poštovana, Vezano na Vaš zahtjev, isti je proslijeđen Ministarstvu pravosuđa budući da Hrvatska gospodarska komora ne posjeduje traženu informaciju. S...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje