Obraćam Vam se u svojstvu punomoćnika Božidara Šnajdera iz Osijeka, Podgoračka 14. , a vezano uz odgovor Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku objavlj...
Poštovani   Slijedom Vašeg zahtjeva za PPI od 25. srpnja 2019. godine  izvješćujem po Vašim pitanjima:  1. Nije utvrđena nikakva utemeljenost za...
Poštovani   Slijedom Vašeg zahtjeva za PPI od 16. srpnja 2019. godine  izvješćujem po Vašim pitanjima:  1. Ugovor o pružanju pravne pomoći broj ...
HNK-a Osijek, Ana Djapic, neovlasteno davanje podataka?
Predstavka poslan Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku od strane Danko Vojnovic dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Za: Svjetlana Rupčić Postovana, Dana 08.srpnja 2019. godine Odlukom je imenovana sluzbenica za informiranje HNK u Osijeku. Medjutim, odgovor na upit...
Ustroj i sistematizacija Drame HNK-a Osijek?
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku je odgovorio podnositelju Danko Vojnovic dana .
Djelomično uspješno.
Poštovani,   Slobodna sam napomenuti kako su niži odgovori pravodobno dostavljeni, ali omaškom, na pogrešan e-mail.   Hvala na razumijevanju...
Javna nabava - sukob interesa?
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku je odgovorio podnositelju Danko Vojnovic dana .
Uspješan.
Poštovani   Slijedom Vašeg zahtjeva za PPI od 30. lipnja 2019. godine izvješćujemo po Vašim pitanjima:  1. Na linku o sprječavanju sukoba intere...
KAZALISNO VIJECE HNK Osijek - izvijescivanje vijeca
Predstavka poslan Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku od strane Danko Vojnovic dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Za: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku Postovana, Slijedom "odgovora" koji ste dostavili, s potpunom nezadovoljnoscu, upozoravam na slijedece: 1....

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje