Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Karlovac

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Zaštita okoliša i održivi razvoj, također poznato kao KAZUP

Ovo tijelo javne vlasti je javna ustanova

1 zahtjev
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?