Luka Pula, Pula

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Promet i komunikacije

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta i skladištenje te ostale usluge u pomorskom prometu

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Luka Pula, Pula koristeći ovu stranicu.