Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela, Kumrovec

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Turizam

2 zahtjeva
Uvidom u sadrzaj internet stranice Turisticke zajednice bile su potvrdene tvrdnje iz predstavke, pa je, slijedom navedenog, a postupajuci po predstavci...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?