Turistička zajednica Potomje

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Turizam and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

1 zahtjev
Broj turista u 2014. godini
Zahtjev za Turistička zajednica Potomje od strane Lana Podgoršek. Komentirao Administratorica Lana dana .
Kašnjenja
Postupajuci po predstavci od 5. srpnja 2016. godine, dano je upozorenje Turistickoj zajednici Potomje o potrebi objave nedostajucih informacija sukladn...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?