Valpovački poduzetnički centar, Valpovo

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Regionalni razvoj

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za promicanje i razvitak poduzetništva

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Valpovački poduzetnički centar, Valpovo koristeći ovu stranicu.