Detalji zahtjeva “Radni spor

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
10210 sent 2016-07-28 11:57:44 +0200 waiting_response 2016-07-28 11:57:44 +0200 waiting_response outgoing
10405 followup_sent 2016-08-11 02:48:57 +0200 internal_review 2016-08-11 02:48:57 +0200 internal_review outgoing
10408 response 2016-08-11 09:55:09 +0200 2016-08-16 02:53:21 +0200 partially_successful incoming
10463 status_update 2016-08-16 02:53:21 +0200 partially_successful 2016-08-16 02:53:21 +0200 partially_successful
10478 followup_sent 2016-08-18 17:48:14 +0200 internal_review 2016-08-18 17:48:14 +0200 internal_review outgoing
10479 edit 2016-08-18 22:12:31 +0200 waiting_clarification 2016-08-18 22:12:31 +0200 waiting_clarification
10480 edit 2016-08-18 22:13:19 +0200
10481 edit 2016-08-18 22:13:34 +0200
10482 comment 2016-08-18 22:17:10 +0200
10490 comment 2016-08-21 10:21:10 +0200
10491 status_update 2016-08-21 10:21:40 +0200 waiting_response 2016-08-21 10:21:40 +0200 waiting_response
10492 followup_sent 2016-08-21 10:23:48 +0200 internal_review 2016-08-21 10:23:48 +0200 internal_review outgoing
10497 comment 2016-08-21 10:48:35 +0200
10498 edit_comment 2016-08-21 10:49:38 +0200
10499 hide 2016-08-21 10:51:58 +0200 not_foi
10500 edit_comment 2016-08-21 10:52:53 +0200
10501 edit 2016-08-21 10:55:45 +0200 waiting_response 2016-08-21 10:55:46 +0200 waiting_response
10502 comment 2016-08-21 11:46:41 +0200
10503 comment 2016-08-21 11:50:29 +0200

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.