Komunalac, Županja

Local and regional administrative divisions as founders of public bodies, Companies and Municipal services and water management

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću.

5 requests
Spisak članova vijeća i iznosi naknade
Response by Komunalac, Županja to Slobodan Obradović on .
Successful.
Poštovani, U privitku e-maila dostavljamo Vam dopunu Zahtjeva/Odgovora koji smo Vam poslali dana 26.07.2019. godine vezano za članove Nadzornog odbora...
Analiza vode
Response by Komunalac, Županja to Ilija Tikvić on .
Successful.
Poštovani, Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku e-maila dostavljamo Vam u pdf-u ulaznu i izlaznu analizu otpadnih voda iz uređa...
donacije 2018
Response by Komunalac, Županja to Ilija Tikvić on .
Successful.
Poštovani, Sukladno vašem zahtjevu,  dostavljamo vam popis donacija Komunalca d.o.o., Županja u 2018. godini.         Lijep pozdrav!  ...
Donacije , pomoći
Response by Komunalac, Županja to Ilija Tikvić on .
Successful.
Poštovani,   Sukladno Zahtjevu za dostavom podataka o donacijama koje je Komunalac d.o.o. Županja imao  u 2015., 2016. i 2017. godini, a koji zaht...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?