Public authorities

Found 17 public authorities in the category ‘Public finances’

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Zagreb Also called DAB.
1 request made.
Added on .
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Zagreb 0 requests made.
Added on .
Državni ured za reviziju, Zagreb 1 request made.
Added on .
Financijska agencija, Zagreb Also called FINA.
8 requests made.
Added on .
Fond za naknadu oduzete imovine, Zagreb 1 request made.
Added on .
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb Also called HANFA.
15 requests made.
Added on .
Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb Also called HBOR.
8 requests made.
Added on .
Hrvatska narodna banka, Zagreb Also called HNB.
8 requests made.
Added on .
Hrvatski novčarski zavod, Sveta Nedelja Also called HNZ. Ovo tijelo javne vlasti je registrirano društvo s ograničenom odgovornošću.
0 requests made.
Added on .
Hrvatsko kreditno osiguranje, Zagreb 0 requests made.
Added on .
Ministry of Finance 33 requests made.
Added on .
Odbor za javni nadzor revizije, Zagreb 0 requests made.
Added on .
Defunct.
Odbor za standarde financijskog izvještavanja, Zagreb OSFI
0 requests made.
Added on .
SKDD-CCP Smart Clear, Zagreb Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
0 requests made.
Added on .
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb Also called SAFU. državna-tijela agencije
2 requests made.
Added on .
Središnje klirinško depozitarno društvo, Zagreb Also called SKDD. Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
0 requests made.
Added on .
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb 1 request made.
Added on .

Can't find the one you want?