Pregledajte i pretražite zahtjeve

  

Pronađeno 6480 zahtjeva

Stratište Križic, otok Biševo
Zahtjev je poslan za Grad Komiža od Frane Torre dana .
Čeka odgovor.
Za: Grad Komiža Poštovani, molimo Vas odgovore na sljedeća pitanja: 1. Koliko je zarobljenika boravilo u logoru na otoku Biševu tijekom drugog svj...
Doktorski studij Čeka odgovor na predstavku.
Za: Ivana Rožac Poštovana gospođo Rožac, nisam zadovoljna dobivenim informacijama koje ste mi poslali. Naime u odgovoru ističete da od 2017./2018....
Poštovane/i, Molimo Vas uvid u broj ljudi osoba koje primaju socijalnu pomoć, a imaju boravište u Gradu Komiži. Također Vas molimo uvid u broj osob...
Stratište Križic, otok Biševo
Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zagreb je odgovorio podnositelju Frane Torre dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani, u privitku e- maila dostavljamo Vam odgovor Ministarstva hrvatskih branitelja. S poštovanjem,   Ministarstvo hrvatskih branitelja...
Javnost rada Komisije za sportsko penjanje
Zahtjev je poslan za Hrvatski planinarski savez, Zagreb od Enna Peroš dana .
Čeka odgovor.
Za: Hrvatski planinarski savez, Zagreb Poštovani, Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim Vas da mi dostavite: 1. Planove i progr...
Za: SluzbenikZaInformiranje Poštovani, šaljem nadopunu zatraženih informacija: Podnositelj zahtjeva za pravo na pristup informacijama je Udruga za...
Poštovani,   Vezano uz Vaš zahtjev za dostavom podataka o strukturi zaposlenika prema kategorijama neto dohotka za 2018. godinu, u nastavku odgova...
Ugovor s tvrtkom Perpetuum mobile za online stranicu sabor.hr
Zahtjev je poslan za Hrvatski sabor, Zagreb od GONG dana .
Čeka odgovor.
Za: Hrvatski sabor, Zagreb Poštovani, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13 i 85/15) obraćamo vam se sa zaht...
This is the mail system at host ls251.t-com.hr. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It...
Nakon mog upita o kašnjenju na odgovor (kažu da nisu dobili mail sa imampravoznati.org), dana 16.05.2019. g. dobio sam odgovor od gradonačelnika gosp....
Poštovani, vezano uz Vaš zahtjev za pristup informacijama u kojem je zatražena informacija tj. Elaborat Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka...
Poštovani, Vaš je zahtjev zaprimljen i u postupku je rješavanja. Uputa je dana pisarnici Ministarstva u postupku vođenja predmeta tako da možete zanem...
Za: Grad Komiža Na temelju važećeg Zakona o pravu na pristup informacija, tražimo na uvid preslike svih ugovora koje je lokalna jedinica Grad Komiža...
Poštovani, slijedom Vašeg zahtjeva u kojem tražite informaciju o sječi borova i crnike u šumi na Punti Radman, a kojeg ste uputili Ministarstvu po...
Poštovani,   U privitku Vam dostavljamo izvješće trgovačkog društva Jadro d.d. iz Splita, angažiranog od strane izvođača radova u luci Jazine, na...
Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u t...
Za: Hrvatski sabor Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi: - komparativni zahtjev poslan putem mreže Europskog centr...
Za: Ministarstvo uprave, Zagreb Na stranici https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Kolektivni%20ugovor/2018/Tuma%C4%8Denja%20prema%20rednom%20broju%20%...
Povjerenik za informiranje Zoran Pičuljan je 2. svibnja 2019. poslao službenici za informiranje Agencije za ugljikovodike Željki Rukavini akt kojim daj...
Povjerenik za informiranje Zoran Pičuljan je 2. svibnja 2019. poslao službenici za informiranje Agencije za ugljikovodike Željki Rukavini akt kojim...
Postovani, Zahvaljujem na profesionalnom pristupu, potpunom i u roku odgovoru na upit. S postovanjem, Danko Vojnovic
Studija naplate zagušenja (CIVITAS/ELAN projekt)
Grad Zagreb je odgovorio podnositelju Miroslav Schlossberg dana .
Uspješan.
Poštovani, vezano uz Vaš zahtjev za pristup informacijama u kojem je zatražena informacija vezana uz studiju naplate zagušenja i dopunu s time u vezi,...
Poštovani,   vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama od 2. svibnja 2019. godine, dostavljamo Vam obavijest Ministarstva rada i mirovinskoga...
Popis poslovnih prostora u zakupu
Dodatna poruka poslana je Grad Velika Gorica od strane Stjepan Zlodi dana .
Uspješan.
Za: GVG Službenik za informiranje Zahvaljujem na odgovoru i podacima koje ste poslali. S poštovanjem, Stjepan Zlodi
Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb Poštovani, nastavno na vaš dopis (KLASA: 008-01/19-01/73, URBROJ: 531-08-19 od 24. tr...