Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015

Pisani zahtjev podnositelja Pero Mitric za Ministarstvo turizma, Zagreb

Ministarstvo turizma, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Pero Mitric

Naziv tijela javne vlasti: [Authority name]

Obrazac broj 2 - zahtjev za pristup informacijama

Informacija koja se traži:
- evidencija primljenih darova koju vodi gore navedeno tijelo javne
vlasti, s podacima za period 2011. godine do 2015. godine
(ukljucujuci navedene godine)

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju
elektronskim putem (na ovu adresu)

Poznato je iz Uredbe o darovima koje prime dužnosnici (NN
141/2004), da tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi
evidenciju primljenih darova, koji su mu predani na korištenje.
Takodjer je poznato da evidencija primljenih darova sadrži sljedeće
podatke:
– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost
koju je obnašao u trenutku primitka dara,
– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište
državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog
tijela ili odnosno pravne osobe,
– opis dara,
– datum darivanja,
– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

S poštovanjem,
Pero Mitric
(podnositelj zahtjeva)

Spojite s ovim

Od: Pero Mitric

Za: Ministarstvo turizma

Ljubazno vas molim da provjerite jeste li zaprimili moj zahtjev za
ponovnu uporabu koji sam dostavio/la dana 3. sijecnja 2016.

Možda je zahtjev završio kao spam (neželjena pošta) te ćete možda
trebati provjeriti s vašim IT odjelom.

Odgovorite ako ne možete pronaći zahtjev da ponovno pošaljem svoj
zahtjev.

S poštovanjem,
Pero Mitric

Spojite s ovim

Od: Pero Mitric

Za: Ministarstvo turizma

Ispravak proslog maila:

Ljubazno vas molim da provjerite jeste li zaprimili moj zahtjev za
pristup informacijama koji sam dostavio dana 3. sijecnja 2016.

Možda je zahtjev završio kao spam (neželjena pošta) te ćete možda
trebati provjeriti s vašim IT odjelom.

Odgovorite ako ne možete pronaći zahtjev da ponovno pošaljem svoj
zahtjev.

S poštovanjem,
Pero Mitric

Spojite s ovim

Od: Bosiljko Domazet
Ministarstvo turizma, Zagreb


Attachment 160210 O p mitric 2662075 1.pdf
38K Download View as HTML


Poštovani,

u prilogu je odgovor na vaš zahtjev za pristup informacijama, uz ispriku
na kašnjenju koje je uslijedilo u razdoblju primopredaje vlasti.

 

S poštovanjem,

Bosiljko Domazet, službenik za informiranje  

 

________________________________________________________

Bosiljko Domazet, mag.ed.

Samostalni odjel za informiranje i održavanje mrežnih stranica

Voditelj Odjela, urednik web stranica

Ministarstvo turizma, Zagreb, Prisavlje 14

01 6169 009 ; 099 2330 548

www.mint.hr

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo turizma, Zagreb može: