Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015

Pisani zahtjev podnositelja Pero Mitric za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Pero Mitric

Naziv tijela javne vlasti: [Authority name]

Obrazac broj 2 - zahtjev za pristup informacijama

Informacija koja se traži:
- evidencija primljenih darova koju vodi gore navedeno tijelo javne
vlasti, s podacima za period 2011. godine do 2015. godine
(ukljucujuci navedene godine)

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju
elektronskim putem (na ovu adresu)

Poznato je iz Uredbe o darovima koje prime dužnosnici (NN
141/2004), da tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi
evidenciju primljenih darova, koji su mu predani na korištenje.
Takodjer je poznato da evidencija primljenih darova sadrži sljedeće
podatke:
– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost
koju je obnašao u trenutku primitka dara,
– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište
državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog
tijela ili odnosno pravne osobe,
– opis dara,
– datum darivanja,
– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

S poštovanjem,
Pero Mitric
(podnositelj zahtjeva)

Spojite s ovim

Od: Kristina Tekić


Attachment image001.png
3K Download

Attachment Informacija daje se.pdf
516K Download View as HTML


Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 03. siječnja 2016.,  u
privitku Vam dostavljamo dopis od  18. siječnja 2016.

 

S poštovanjem,

 

Srdačan pozdrav!

 

[1]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:image001.png@01CDB1F5.D8B7F210 REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i prirode
Ministry of
Environmental and Nature
Protection

 

Kristina Tekić , dipl. iur.
Viša upravna savjetnica,

Službenica za informiranje,

 

Samostalni sektor za pravne poslove,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 251

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [2][email address]

[3]www.mzoip.hr

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.mzoip.hr/

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb može: