Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015

Pisani zahtjev podnositelja Pero Mitric za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Pero Mitric

Naziv tijela javne vlasti: [Authority name]

Obrazac broj 2 - zahtjev za pristup informacijama

Informacija koja se traži:
- evidencija primljenih darova koju vodi gore navedeno tijelo javne
vlasti, s podacima za period 2011. godine do 2015. godine
(ukljucujuci navedene godine)

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju
elektronskim putem (na ovu adresu)

Poznato je iz Uredbe o darovima koje prime dužnosnici (NN
141/2004), da tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi
evidenciju primljenih darova, koji su mu predani na korištenje.
Takodjer je poznato da evidencija primljenih darova sadrži sljedeće
podatke:
– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost
koju je obnašao u trenutku primitka dara,
– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište
državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog
tijela ili odnosno pravne osobe,
– opis dara,
– datum darivanja,
– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

S poštovanjem,
Pero Mitric
(podnositelj zahtjeva)

Spojite s ovim

Od: Pero Mitric

Za: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Ljubazno vas molim da provjerite jeste li zaprimili moj zahtjev za
pristup informacijama koji sam dostavio dana 3. sijecnja 2016.

Možda je zahtjev završio kao spam (neželjena pošta) te ćete možda
trebati provjeriti s vašim IT odjelom.

Odgovorite ako ne možete pronaći zahtjev da ponovno pošaljem svoj
zahtjev.

S poštovanjem,
Pero Mitric

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na:
http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Link to this

Od: Pero Mitric

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,
Sukladno vašem traženju putem privatnog emaila, niže vam šaljem
svoju adresu.

Ljubazno vas molim odgovor na ovu adresu jer sam ovim putem poslao
izvorni zahtjev.

S poštovanjem,
Pero Mitrić
[osobna adresa]

---------- Forwarded message ----------
From: ppi <[email address]>
Date: 2018-03-26 16:05 GMT+02:00
Subject: RE: 008-03/18-01/26
To: "[email address]" <[email address]>

Poštovani gospodine Mitriću,

ljubazno Vas molimo da sukladno Zakonu o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15, u daljnjem
tekstu: Zakon) nadopunite svoj zahtjev za pristup informacijama od
3. siječnja 2016. godine kojim ste tražili evidenciju primljenih
darova za period od 2011. do 2015 godine, sukladno članku 18.
stavak 3., navođenjem imena i prezimena te adrese podnositelja
zahtjeva, odnosno naziva pravne osobe i njezinog sjedišta.

Napominjemo da ako, sukladno članku 20. stavak 2. Zakona, ne
ispravite zahtjev na odgovarajući način, isti će biti odbačen.

Ljubazno Vas molimo da potvrdite primitak ove elektroničke pošte.

S poštovanjem

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

From: Povjerenik za informiranje - Pisarnica [mailto:[email
address]]
Sent: Wednesday, February 28, 2018 2:59 PM
To: ppi
Cc: [email address]
Subject: 008-03/18-01/26

Poštovani,

U privitku Vam dostavljam obavijest Povjerenice za informiranje.

Lijep pozdrav!

Pisarnica
logo
POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
Jurišićeva 19
10000 Zagreb, Hrvatska

Spojite s ovim

Od: ppi
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb


Attachment Rje enje o odbacivanju P.Mitri.pdf
489K Download View as HTML


Poštovani gospodine Mitriću,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 3. siječnja 2016. godine, kojim tražite evidenciju primljenih darova koju vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja s podacima za period od 2011. do 2015. godine, u privitku Vam dostavljamo rješenje.

S poštovanjem,
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb može: