Popis apartmanskih smještaja

Pisani zahtjev podnositelja Vedrana Franić za Ministarstvo turizma, Zagreb

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Vedrana Franić

Za: Ministarstvo turizma

Poštovani,

molim Vas da dostavite popis apartmanskih smještaja s brojem
kreveta u RH po jedinicama lokalne samouprave za razdoblje od 2011.
do 2016. (za svaku godinu posebno).

S poštovanjem,

Vedrana Franić

Spojite s ovim

Od: Bosiljko Domazet
Ministarstvo turizma, Zagreb

Poštovani,
Na stranicama Ministarstva turizma javno je dostupan POPIS KATEGORIZIRANIH TURISTIČKIH OBJEKATA U REPUBLICI HRVATSKOJ (1. 10. 2016.) /.xlsx (http://www.mint.hr/default.aspx?id=371) dok popis apartmanskih smještaja po jedinicama lokalne samouprave vode županijski državni uredi za gospodarstvo te Ministarstvo turizma ne posjeduje te informacije.

S poštovanjem,
Bosiljko Domazet,
Službenik za informiranje

________________________________________________________
Bosiljko Domazet, mag.ed.
Samostalni odjel za informiranje i održavanje mrežnih stranica
Voditelj Odjela, urednik web stranica
Ministarstvo turizma, Zagreb, Prisavlje 14
01 6169 009 ; 099 2330 548
www.mint.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo turizma, Zagreb može: