Pravno savjetovanje HNK u Osijeku, nezakonito ili samo neovlasteno?

Pisani zahtjev podnositelja Danko Vojnovic za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

Zahtjev je uspješan.

Od: Danko Vojnovic

Za: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku
Postovana,
Dana 06.veljace 2019.godine objavljen je Natjecaj za radno mjesto
pravnika HNK-a u Osijeku. Uz zahtjevni postupak testiranja (radno
pravo, autorska prava i propisi o kazalisnoj djelatnosti) izabrana
je odgovarajuca kandidatkinja za radno mjesto pravnice za
kadrovskie i opce pravne poslove.
Dana 14.lipnja 2019. godine intedantica HNK-a s odvjetnickim uredom
potpisuje Ugovor o pruzanju pravne pomoci (broj 1455), kojim u
clanku 4. stavak 2. izricito ugovara kako "nisu obuhvacene usluge
zastupanja pred sudovima, drzavnim tijelima i postupcima
alternativnog nacina rjesavanja sporova".
Kako je razvidna nelogicnost da odvjetnicki ured " savjetuje"
strucnu pravnu sluzbu, postavljam upit:
1. Je li receni Ugovor, ovlasteno potpisan i suglasno odluci
Kazalisnog vijeca?
2. Zahtijevam na uvid Ugovor broj 1455 od 14.lipnja 2019.godine,
kao i pisanu suglasnost na isto zakljucenje ugovora Kazalisnog
vijeca (obzirom kako se radi o ocitom trosenju javnih novcanih
sredstava).
S poštovanjem,
Danko Vojnovic

Spojite s ovim

Od: Svjetlana Rupčić
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

Poštovani

 

Slijedom Vašeg zahtjeva za PPI od 16. srpnja 2019. godine  izvješćujem po
Vašim pitanjima:

 1. Ugovor o pružanju pravne pomoći broj  1455 ovlašteno je potpisan, te
za potpisivanje istoga nije potrebita odluka Kazališnog vijeća.
 2. Iz Vašeg zahtjeva nedvojbeno proizlazi zaključak kako predmetnim
ugovorom već raspolažete, no poštivajući Vaš zahtjev, ugovor možete
dobiti na uvid u HNK u Osijeku, Županijska 9, Pravna služba, 2.
kolovoza 2019. godine u vremenu od 09:00 sati do 12:00 sati.

 

 

 

 

S poštovanjem,

 

Službenik za informiranje

Svjetlana Rupčić, dipl.iur.

 

 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku može: