Registar pružatelja primarne pravne pomoći (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Lana Podgoršek za Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Lana Podgoršek

Za: Ministarstvo pravosuđa

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar pružatelja primarne pravne pomoći
- Na temelju odredbe članka 34. stavka 2. Zakona o besplatnoj
pravnoj pomoći (Narodne novine, broj 143/13) ministar pravosuđa
donosi Pravilnik o načinu vođenja registra pružatelja primarne
pravne pomoći (NN 064/2014).

Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o
pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni
objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast
(https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka: data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog
plana, sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Kabinet-pristup-informacijama
Ministarstvo pravosuđa, Zagreb


Attachment Lana Podrgor ek registar primar pomo.pdf
240K Download View as HTML


Poštovana,

Nastavno na Vaš zahtjev, u privitku dostavljam obavijest. Ljubazno Vas molim potvrdu primitka ovog e-maila.

Marina Akalović
Službenica za informiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
KABINET MINISTRA
Ulica grada Vukovara 49
HR-10 000 ZAGREB

Tel: +385 1 3714 552
Fax: +385 1 3714 507
e-pošta: [Ministarstvo pravosuđa e-mail za zahtjeve]
Web: https://pravosudje.gov.hr/

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Lana Podgoršek

Poštovana,

potvrđujem primitak maila.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Tijelo je dostavilo XML datoteku na https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages...

Ali **nisu** objavili skup podataka na katalogu otvorenih podataka data.gov.hr.

Link to this

Od: Lana Podgoršek

Poštovana,

Ljubazno vas molim da zaprimite i potvrdite primitak ovog

ZAHTJEVA ZA DOPUNI ILI ISPRAVAK INFORMACIJA

Dana Listopad 26, 2015 podnio/la sam zahtjev za pristup informaciji
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražila dostavu informacije:

"Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv,
xls) sve informacije prepoznate u Registar pružatelja primarne
pravne pomoći - Na temelju odredbe članka 34. stavka 2. Zakona o
besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, broj 143/13) ministar
pravosuđa donosi Pravilnik o načinu vođenja registra pružatelja
primarne
pravne pomoći (NN 064/2014).

Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o
pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni
objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast
(https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka: data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog
plana, sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Studeni 19, 2015 zaprimila informaciju koja nije
potpuna, molim da mi se dostavi dopuna odnosno ispravak sljedećih
informacija:

U Vašem odgovoru poslali ste link na traženu datoteku no ne i
odgovor na:

"...link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih
podataka."

U Vašem Rješenju
KLASA: 008-02/15-01/71
URBROJ: 514-01-15-03

kojim dostavljate pristup informaciji za ponovnu uporabu,
nedostaje odgovor na posljednji dio zahtjeva.

Način pristupa informaciji: elektronskim putem.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo pravosuđa, Zagreb može: