Rješavanje viškova i manjkova zaposlenika u školama

Pisani zahtjev podnositelja Igor Borić za Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Dubrovnik

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Borić

Za: Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
pozivam Vas da mi dostavite sljedeće informacije o rješavanja
viškova i manjkova zaposlenika u školama:

• Provodi li Vaš ured ili Vaši predstavnici u Povjerenstvu za
viškove i manjkove provjeru prijava viškova i manjkova zaposlenika
u školama? Ukoliko da, molim Vas navedite kako.

• Je li nadležno tijelo nadziralo rad Vašeg ureda ili Vaših
predstavnika u Povjerenstvu za viškove i manjkove ili Povjerenstva
za viškove i manjkove? Ukoliko jest, molim da mi se dostavi dokaz o
nadzoru.

• Je li Vaš ured zaprimio primjedbe na rad Vaših predstavnika u
Povjerenstvu za viškove i manjkove ili Povjerenstva za viškove i
manjkove? Ukoliko jest, molim navedite na što su se odnosile?

Molimo Vas da tražene informacije dostavite u što kraćem roku, a
najkasnije u roku propisanom čl. 20. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13,85/15) na e-mail: [email address].

S poštovanjem,

Igor Borić

Spojite s ovim

Od: UDUDNZ-DBK1

Poštovani,

u svezi Vašeg upita od 23. studenoga 2016. (iako niste postupili po
zahtjevu za dopunu Vašeg zahtjeva od 28. studenoga 2016.)

obavještavate se kako slijedi:

 

1.      Povjerenstvo (za viškove i manjkove u školama) nije unutarnja
ustrojstvena jedinica ureda državne uprave u županiji.

 

2.      Ovaj Ured državne uprave u praksi daje samo logističku potporu
radu Povjerenstva kao što je prostor za rad, telefon i   

                  druga komunikacijska sredstva, uredski materijal i
pribor za rad.

 

3.      Prema saznanjima:

a.      ne provodi se provjera viškova i manjkova zaposlenika u školama,
jer isto nije niti određeno mjerodavnim Zakonom o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi

b.      nije bilo nadzora nad radom Povjerenstva,

c.      nije bilo primjedaba na rad Povjerenstva.

           

 

S poštovanjem,

 

URED DRŽAVNE UPRAVE

U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

Službenica za informiranje

Ivana Dedović

 

 

 

 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Dubrovnik može: