Tužbe protiv novinara i medija

Ovaj zahtjev je povučen od strane osobe koja ga je napravila. Objašnjenje može biti niže u dopisu.

Za: Upravni sud u Osijeku

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s upitom o predmetima koji su se pred vašim sudom vodili protiv novinara i medija (građanski i kazneni postupci) u razdoblju od 2013. do danas.
Informacije vas molimo da dostavite u obliku broja sudskog spisa, ako ga je moguće pronaći na tražilici sudskih odluka, ili odluke (presude, rješenja) u anonimiziranom obliku.

S poštovanjem,

GONG

Berislav Babić, Upravni sud u Osijeku

Broj: PPI-4/2019-2

GONG

Dana 19. veljače 2019. kod ovoga suda zaprimljen je Vaš zahtjev, radi ostvarivanja prava na pristup informacijama, a koji ste podnijeli na temelju odredbe članka 18. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13. i 85/15., nastavno: Zakon).
U istom zahtjevu tražite da Vas se elektronskim putem obavijesti o predmetima koji su se pred ovim sudom vodili protiv novinara i medija (građanski kazneni postupci) u razdoblju od 2013. do danas.
Kako je Vaš zahtjev ocijenjen osnovanim, na temelju odredbe članka 17. stavka 2. točke 2. podstavka 2. Zakona, kao korisniku prava na pristup informacijama, izvještavamo Vas kako se kod ovoga suda nije vodio niti jedan upravni spor protiv novinara i medija u promatranom razdoblju.
Pri tome upućujemo na odredbe članka 3. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. I 29/17.) o tome što je predmet upravnog spora, odnosno na odredbu članka 18. tog Zakona o tome tko može biti tuženik u upravnom sporu.

U Osijeku 19. veljače 2019.

Sudac i službenik za informiranje
u Upravnom sudu u Osijeku:

Berislav Babić

Dostaviti:
1. Korisniku prava na pristup informacijama

prikazati citirane dijelove

Za: Berislav Babić

Poštovanje,

i isprike na pogrešci.
Zahtjev povlačimo.

S poštovanjem,

GONG

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org