Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Zahtjev je uspješan.

Lana Podgoršek

Za: Grad Čabar

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Lana Podgoršek je ostavio pribilješku ()

Poslana Predstavka Povjerenici za informiranje 30.06.2016.

Saša Kovač, Grad Čabar

Poštovana gospođa Lana Podgoršak, danas mi je proslijeđen vaš e-mail iz
kojeg nije vidljivo kolika je javna površina potrebna za priredbu uličnih
zabavljače, u kojem naselju bi se obavljala zabava budući da Grad Čabar
ima pet većih naselja koji su međusobno udaljeni 10 – 15 kilometara.
Dozvola se izdaje na temelju zahtjeva stranke u kojoj je navedeno datum,
mjesto i vrijeme zabave, a prema Odluci o obavljanju trgovine na malo
izvan prodavaonica na području Grada Čabra ( Službene novine PGŽ 27/12).
Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj
telefona:051/829-571 komunalni redar Saša Kovač.
 
 

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org