Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Zahtjev je uspješan.

Lana Podgoršek

Za: Grad Bakar

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Lana Podgoršek

Za: Grad Bakar

Poštovani,

molim vas odgovor na zahtjev poslan 10.06.2016.

"Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokument koji propisuje uvjete
za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad
posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom
zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite
osobne informacije prije dostave kopije)."

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Gordana Šimić Drenik, Grad Bakar

1 Attachment

Poštovana,

Ponovno Vam prosljeđujem Odgovor na Vaš upit koji smo Vam poslali 17.
lipnja 2016. godine.

 

Srdačan pozdrav!

 

Gordana Šimić Drenik, mag.spec.

Viši stručni suradnik za kulturu, šport,

obrazovanje i predškolski odgoj

 

Grad Bakar

Primorje 39

51222 Bakar

 

Tel: 051 455 745

E-mail: [1][Grad Bakar e-mail za zahtjeve]

Web: www.bakar.hr

 

From: Gordana Šimić Drenik
Sent: Friday, June 17, 2016 3:01 PM
To: 'Lana Podgoršek'
Cc: Ivna Kauzlarić
Subject: FW: zahtjev Lane Podgoršek
Importance: High

 

Poštovana, u skladu sa Vašim Zahtjevom za pristup informacijama,
prosljeđujemo Vam odgovor Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i
ekologiju.

 

Srdačan pozdrav!

 

Gordana Šimić Drenik, mag.spec.

Viši stručni suradnik za kulturu, šport,

obrazovanje i predškolski odgoj

 

Grad Bakar

Primorje 39

51222 Bakar

 

Tel: 051 455 745

E-mail: [2][Grad Bakar e-mail za zahtjeve]

Web: [3]www.bakar.hr

 

From: Tanja Bruketa
Sent: Friday, June 17, 2016 12:57 PM
To: Gordana Šimić Drenik
Subject: zahtjev Lane Podgoršek

 

 

Odobrenje za korištenje zemljišta za ulične zabavljače na području Grada
Bakra može se izdati pod  dva različita uvjeta:

1.       ako se traži odobrenje za zemljište koje nije na pomorskom dobru
na odgovarjući način se primjenjuju odredbe Odluke o davanju u zakup
zemljišta za postavu privremenih objekata na području Grada Bakra (SN PGŽ
40/09, 43/09 i 37/10)

[4]http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=od...

[5]http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=od...

[6]http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=od...

a uvjeti za korištenje zemljišta određeni su  Odluka o komunalnom redu (SN
PGŽ 17/03 i 40/09)

[7]http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=od...

[8]http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=od...

2.       ako se traži odobrenje za zemljište koje je na pomorskom dobru
kojim upravlja Grad Bakra izdaje se koncesijsko odobrenje temeljem čl. 36.
St.2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04,
141/06, 38/09 i 123/11), čl.2.st.2. Uredbe u postupku davanja koncesijskog
odobrenja i Plana upravljanja pomorskim dobrom za tekuću godinu.

[9]http://www.bakar.hr/sluzbene-novine/item...

 

prilog: primjer odobrenja i koncesijskog odobrenja

 

TANJA BRUKETA

Referent za obračun komunalnih prihoda

i grobnih naknada

GRAD BAKAR

Upravni odjel za urbanizam,

komunalni sustav i ekologiju

p.p. 6      51222 Bakar

tel. 455-754

[10]e-mail: [e-mail adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Grad Bakar e-mail za zahtjeve]
2. mailto:[Grad Bakar e-mail za zahtjeve]
3. http://www.bakar.hr/
4. http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=od...
5. http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=od...
6. http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=od...
7. http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=od...
8. http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=od...
9. http://www.bakar.hr/sluzbene-novine/item...
10. mailto:e-mail:%[e-mail adresa]

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org