Zahtjev za uvid u projekt uređenja dvorišta dječjeg vrtića Jazine

Pisani zahtjev podnositelja Udruga Eko-Zadar za Grad Zadar

Zahtjev je uspješan.

Od: Udruga Eko-Zadar

Za: Grad Zadar

Poštovani i poštovana,

nastavno na prijavu i zahtjev za uvidom u projekt uređenja dvorišta
Dječjeg vrtića „Jazine“ koji je 21. 5. 2019. bio upućen Upravnom
odjelu za odgoj i školstvo, a na koji do danas nismo zaprimile
odgovor, upućujemo Vam zahtjev za pristup na informacije.

Molimo Vas da nam kao zainteresiranoj javnosti dostavite na uvid
projekt uređenja dvorišta Dječjeg vrtića "Jazine" zbog zabrinutosti
u vezi radova i plana uređenja kojim je već posječeno jedino stablo
u dvorištu okruženom betonom.

Prakse uređenja javnih površina kojima se sijeku stabla uslijed
čega se prednost daje različitim objektima od umjetnih materijala,
smatramo iznimno neodrživom te štetnom za okoliš i zdravlje ljudi.
Diljem svijeta se prirodna zelenila (stabla) prepoznaju kao
najbolje rješenje za ublažavanje posljedica klimatskih promjena
(visoke temperature, suše, poplave itd.) te kao prirodno rješenje
poboljšanja kvalitete života ljudi u gradovima. Na to ukazuje i niz
istraživanja o pozitivnim učincima zelenila u gradovima, kao i niz
strategija i dokumenata donesenih na razini Europe.

Stoga Vas još jednom molimo da nam kao zainteresiranoj javnosti
dostavite:
- nacrt projekta uređenja dvorišta Dječjeg vrtića "Jazine" na uvid,
- obrazloženje odluke sječe stabla u dvorištu,
- plan sadnje novog zelenila koje bi na tom području moglo činiti
prirodni hlad i umanjiti visoke ljetne temperature.

S poštovanjem,

Udruga "Eko-Zadar"
Špire Brusine 12, 23000 Zadar

Spojite s ovim

Od: Udruga Eko-Zadar

Za: Grad Zadar

Poštovani,

28. 5. 2019. godine, poslale smo Gradu Zadru zahtjev za pristup
informacijama u vezi projekta uređenja dječjeg igrališta vrtića
Jazine. Do danas nismo dobile odgovor pa Vas molim da još jednom
provjerite Vašu poštu i odgovorite nam na zahtjev čim prije.

"Pravno gledajući, tijela javne vlasti na PPI zahtjeve moraju
odgovoriti u roku 15 dana. U protivnom, najbolje što mogu učiniti
je pokazati i objasniti zašto im treba toliko vremena i produljiti
rok za dodatnih 15 dana, u zakonom opravdanim slučajevima (npr.
trebate provesti test javnog interesa, tražiti informaciju izvan
sjedišta ili se zahtjevom traži veliki broj informacija)."

S poštovanjem,

Udruga Eko-Zadar

Spojite s ovim

Od: Udruga Eko-Zadar

Za: Grad Zadar

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u tijelu javne vlasti
Grad Zadar koje se bavi mojim zahtjevom 'Zahtjev za uvid u projekt
uređenja dvorišta dječjeg vrtića Jazine'.

28. svibnja smo Gradu Zadru poslale zahtjev za uvid u projekt na
temelju kojega se uređuje igralište dječjeg vrtića Jazine. Zahtjev
se temelji na prijavama nezadovoljnih roditelja čija djeca pohađaju
vrtić, a koji navode da su uslijed radova posječena jedina stabla
na tom području koja su činila prirodni hlad na ponajviše betonskom
području. Osim toga, roditelji su izrazili i zabrinutost s
troškovima samog projekta koji se temelji na upotrebi umjetnih
podloga na dječjem igralištu.
Stabla i prirodni materijali su uvelike važni za svaki okoliš kako
bi se boravak na njemu učinio što zdravijim. Osim toga, prirodni
materijali i zelenilo su ekološki održiviji te financijski
isplativiji.

Do danas nismo dobile nikakvu povratnu informaciju iako smo upit
slale na različite adrese uprave Grada Zadra.

Stoga Vas radi transparentnosti i prava na javnosti na informacije
kako se troše javna sredstva, još jednom molim za uvid u projekt
uređenja spomenutog igrališta i obrazloženje zašto se umjesto
prirodnih materijala i prirodnog zelenila odabralo korištenje
skupljih i ekološki neodrživijih materijala.

S obzirom na to da na odgovor čekamo više od mjesec dana, jedino
što nam iduće preostaje je žalba Povjereniku za informacije. Radi
želje za razvojem kvalitetne suradnje između javne uprave i nas kao
organizacije civilnog društva koja posreduje između građana i
donosioca odluka po pitanju zaštite okoliša, još jednom Vas molim
za odgovor.

Potpuna povijest mog zahtjeva i sva korespondencija dostupna je
javno na ovoj internetskoj adresi:
http://imamopravoznati.org/request/zahtj...

S poštovanjem,

Udruga Eko-Zadar

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zadar može: